Sala de desfer i magatzem frigorífic
01
empresa
02
plantes
03
porc
04
verra
05
contacte

GURB    
9.050 M2 edificats
15.600 M2 de terreny
3.650 M2 de càmeres frigorífiques
100.000 Tn. d´especejament

Una selecció i un control dels animals rigorosos fa possible garantir una traçabilitat i control integrals. En les nostres plantes de producció, els nostres operaris qualificats duen a terme les tasques d’especejament i de tall de les canals porcines.